mệnh mộc

Mệnh hỏa hợp màu gì vật phẩm phong thủy nào hợp

Viết về mệnh hỏa trong phong thủy  Hỏa là ngọn lửa để trui rèn vạn vật. Nó đại biểu cho căn mệnh của những người mệnh Hỏa thường có nhiều bước biến động. mệnh hỏa hợp màu gì Áp dụng quy luật tương sinh và tránh sự tương khắc luôn là những điều quan trọng…

Xem thêm